อาทิตย์. ก.พ. 23rd, 2020

ABClao

ຂ່າວສານເພື່ອສັງຄົມ

ການສະໜອງຊີ້ນຢູ່ຕະຫຼາດແຂວງຜົ້ງສາລີບໍພຽງພໍ

ຄວາມຕ້ອງການສີນຄ້າບໍລິໂພກຢູ່ທ້ອງຕະຫຼາດແຫ່ງຕ່າງໆ ໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າມີທ່າອຽງເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ຈະເພີ້ມຂື້ນ ຕາມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສັງຄົມ ແຕ່ໄລຍະຜ່ານມາຢູ່ຕະຫຼາດແຫ່ງຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງຜົ້ງສາລີ ການສະໜອງຊີ້ນ ຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ເຊີງກໍ່ເນື່ອງມາຈາກຫຼາຍສາເຫດ. ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວທາງທີມງານ ສະຖານີວິທະຍຸ – ໂທລະພາບແຂວງຜົ້ງສາລີໄດ້ມີໂອກາດສຳພາດທ່ານ ບຸນລົມ ຫົງຄຳ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ເຊີງທ່ານໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ການສະໜອງຊີ້ນບໍ່ພຽງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມກໍ່ຍ້ອນວ່າ ໄລຍະປີທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ນອກຈາກຢູ່ພາຍໃນແຂວງຜົ້ງສາລີຂອງ ຈະມີການລະບາດພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກກາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ໝູຕາຍເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍແລ້ວ ປະຈຸບັນລາຄາຂອງສັດໃຫຍ່ປະເພດງົວ, ຄວາຍ ມີທ່າລາຄາຖີບຕົວສູງຂື້ນເຖີງ 30 – 40 %. ສະນັ້ນ, ຜູ້ປະກອບການຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຊື້ສັດ – ຂາຍຊີ້ນ ບໍສາມາດໄປຊື້ສັດມາຂ້າເພື່ອສະໜອງໃຫ້ຕະຫຼາດ ພຽງພໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ:

ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວທາງພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ໃນນາມຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້້າ – ສົ່ງອອກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຄາ – ຄ່າບໍລິການສີນຄ້າ ໄດ້ສົບທົບກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງ ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນການສະໜອງສະບຽງອາຫານປະເພດຊີ້ນ ເພື່ອມາເປັນຂໍ້ມູນໃນການສ້າງແຜນການຜະລິດ, ການດຸ່ນດ່ຽງ, ການນຳເຂົ້້າສັດ ເພື່ອສະໜອງຊີ້້ນໃຫ້ພຽງພໍກັບຕະຫຼາດ ແລະໃນສະພາບເງື່ອນໄຂທີ່ພວກເຮົາຍັງຂາດດຸນ ທີ່ສັດລ້ຽງພາຍໃນແຂວງບໍ່ສາມາດສະໜອງໄດ້ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ນຳເຂົ້້າຈາກຕ່າງແຂວງ ເພື່ອມາສະໜອງໃຫ້ພຽງພໍ. ພ້ອມນີ້ຍັງໄດ້ແຈ້ງການໃຫ້ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ບວກກັບອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການຖືທະບຽນວິສາຫະກິດສວ່ນບຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນະຍາດຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການລົງເຄື່ອນໄຫວເກັບຊື້ສັດໃຫຍ່ປະເພດໝູ, ງົວ ແລະ ຄວາຍ ມາສະໜອງພາຍໃນແຂວງ ແລະ ອອກແຈ້ງການໃຫ້ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຊຸກຍູ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຊື່ສັດ – ຂາຍຊີ້ນ ເພີ່ມຈຳນວນຊີ້ນສັດສະໜອງໃນຕະຫຼາດແຫ່ງຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ.

ໂດຍສະເພາະໃນກາງເດືອນຜ່ານມານີ້ທາງພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຜູ້ປະກອບການຊື້ສັດ – ຂາຍຊີ້້ນ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດນຳເຂົ້້າສັດ ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບກົນໄກ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງການບໍລິການນຳເຂົ້າ, ການຄິດໄລກຳນົດໂຄງສ້າງລາຄາໜ້າຟາມ, ຂອດນາຍຮ້ອຍ ແລະ ຂອດລູກຂຽງ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ, ກ້າວໄປເຖິງການກຳນົດລາຄາຊີ້ນໝູ, ງົວ, ຄວາຍ ໂດຍແຍກອອກເປັນແຕ່ລະປະເພດ ໃຫ້ມີຄວາມສັດເຈນເປັນແຕ່ລະໄລຍະຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ.
ທ່ານຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ: ປະຈຸບັນໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ສົມທົບກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ນຳເຂົ້້າສັດລ້ຽງປະເພດໝູ ຈາກຕ່າງແຂວງ ເພື່ອມາສະໜອງໃຫ້ສັງຄົມພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ແຕ່ໝູທີ່ຈະນຳເຂົ້້າມານັ້ນຕ້ອງໃຫ້ຮັບປະກັບຄຸນນະພາບ, ປາສະຈາກພະຍາດ ໂດຍໄດ້ຢັ້ງຢືນຈາກໜ່ວຍງານສະຕະວະແພດຂອງພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ,ແຕ່ງຕັ້ງວິຊາການຕິດຕາມເຕົາຂ້າສັດ ແລະ ຕະຫຼາດຈຳໜ່າຍ ເພື່ອໃຫ້ມີຊີ້ນວາງຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດເປັນປະຈຳ. ມາຮອດປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນຳເຂົ້າມາສະໜອງໃນບາງເມືອງແລ້ວ ພ້ອມທັງປະສານກັບບັນດາແຂວງອ້ອມຂ້າງ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄ່ຽງສະໜອງຊີ້ນໃຫ້ແຂວງຜົ້ງສາລີ.

ສຳລັບໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ທາງພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ຈະໄດ້ປະສານສົມທົບກັບພາກສວ່ນທີ່ກ່ຽວຂອ້ງ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອສ້າງແຜນການ, ໂຄງການອັນລະອຽດ ສະເໜີສາຍຕັ້ງສາຍຂວາງ ເພື່ອມີນະໂຍບາຍອັນສົມສວ່ນ ເຂົ້້າໃນການຜະລິດ, ການສະໜອງຊີ້ນຕາມລະບົບກົນໄກເສດຖະກິດການຕະຫຼາດ ໂດຍການສ້າງສະມາຄົມທຸລະກິດ, ກຸ່ມການລ້ຽງສັດ, ກຸ່ມເກັບຊື້, ກຸ່ມຈຳໜ່າຍ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດ, ການຄ້າ, ການບໍລິການ, ການແຈກຢາຍ; ເພີ່ມທະວີການລັກລອບຊື້ – ຂາຍສັດລ້ຽງທີ່ບໍ່ຖຶກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ, ການສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດແບບຊະຊາຍຂອງຜູ້ປະກອບການ ແລະ ປະຊາຊົນຢູ່ລຽບຕາມຊາຍແດນ, ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສະພາບການດຸ່ນດຽ່ງວຂອງສີນຄ້າສະບຽງອາຫານ ແລະ ວາງນະໂຍບາຍພິເສດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງໄດ້ເຂົ້້າເຖີງແຫຼ່ງທືນ, ນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ ແລະ ອາກອນ
ທ່ານ ບຸນລົມ ຫົງຄຳ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ຍັງຮຽກຮ້ອງມາຍັງຜູ້ປະກອບການຊື້ສັດ – ຂາຍຊີ້ນ ໃຫ້ເພີ່ມທະວີການສະໜອງຊີ້ນທີ່ສະອາດ, ລາຄາຍຸຕິທຳ ແລະ ປະລິມານທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຕະຫຼາດແຫ່ງຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ.

ໂດຍ: ສົມຄິດ ແກ້ວນວນລາ