28/05/2020

ABClao

ຂ່າວສານເພື່ອສັງຄົມ

ບໍລິສັດໂຣລ-ຣອຍ ກຽມປົດພະນັກງານ 8,000 ຄົນ

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານ ເມື່ອວັນທີ່ 3 ພຶດສະພາ 2020ວ່າ ບໍລິສັດໂຣລ-ຣອຍ ຊື່ງເປັນບໍລິສັດວິສະວະກຳກົນຈັກຂະຫນາດໃຫ່ຍໃນອັງກິດ ມີແຜນຈະປົດພະນັກງານປະມານ 8,000 ຕຳແຫນ່ງ ເນື່ອງຈາກທາງບໍລິສັດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫນັກຈາກການຕ້ອງລົດຈຳນວນການຜະລິດເຄື່ອງຈັກສຳລັບອາກາດຊະຍານອັນເນື່ອງມາຈາກວິກິດໄວຣັດໂຄໂຣນາສາຍພັນໃຫ່ມ 2019 ຫລືໂຄວິດ-19 ລະບາດ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫນັກຕໍ່ອຸດສາຫະກຳການບິນທົ່ວໂລກ

ຕາມການລາຍງານຂອງໄຟແນນຊຽລ ໄທມ ອ້າງການເປີດເຜີຍຂອງແຫລ່ງຂ່າວໃນບໍລິສັດໂຣລ-ຣອຍ ລະບຸວ່າ ຈຳນວນພະນັກງານຂອງບໍລິສັດໂຣລ-ຣອຍ ໃນສ່ວນຂອງການຜະລິດເຄື່ອງຈັກສຳລັບອາກາດຊະຍານນັ້ນ ມີ 52,000 ຄົນ ແຕ່ຈາກວິກິດການລະບາດຂອງເຊື້ອໂຄວິດ19 ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບໃນຄັ້ງນີ້ເຮັດໃຫ້ທາງບໍລິສັດໂຣລ-ຣອຍ ຈຳເປັນຕ້ອງຫລຸດພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກໃນສ່ວນຜະລິດເຄື່ອງຈັກອາກາດຊະຍານລົງ ຊື່ງຢູ່ໃນເມືອງດາຣບີ ຊື່ງເປັນຖານຫລືບ້ານຂອງບໍລິສັດໂຣລ ຣອຍ ທີ່ກໍ່ຕັ້ງມາດົນນານນັບ 116 ປີ

ນອກຈາກນັ້ນ ການທີ່ບໍລິສັດໂຣລ-ຮອຍ ໃນອັງກິດ ຊື່ງເປັນບໍລິສັດຜະລິດລົດຫຼູຂະຫນາດໃຫ່ຍ ແລະຜະລິດເຄື່ອງຈັກສຳລັບອາກາດຊະຍານ ຊື່ງປະຈຸບັນ ບໍລິສັດບີເອັມດັບເບິລຢູ ເປັນເຈົ້າຂອງກິດຈະການນັ້ນ ກຽມປົດພະນັກງານອອກນັບ 8,000 ຕຳແຫນ່ງຍັງເປັນຈຳນວນທີ່ຫລາຍກວ່າການປົດພະນັກງານ 5,000 ຕຳແຫນ່ງ ຫລັງເກີດວິນາດສະກຳ 9/11