ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ”ຊົນເຜົ່າຜູ້ນ້ອຍ”ທີ່ຫຼາຍຄົນຍັງບໍ່ຮູ້

ຊົນເຜົ່າຜູ້ນ້ອຍ ແມ່ນຊົນເຜົ່າ1ໜື່ງທີ່ໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານພູມລຳເນົາ ແລະ ດຳລົງຊິວິດຢູ່ປະເທດລາວມາໄເ້ຫລາຍຮ້ອຍປີ ໂດຍອີງໃສ່ບັນດາເອກະສານແລະ ຕາມການບອກເລົ່າຂອງບັນດາເຈົ້າກົກເຈົ້າເຫລົ່າໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ຊົນເຜົ່າຜູ້ນ້ອຍມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາຈາກປະເທດມຽນມາ ແລະ ໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍເຂົ້າມາລາວຢູ່ເຂດວຽງພູຄາໃນຕົ້ນສະຕະວັດທີ່16ຮອດສະຕະວັດທີ່18-19ເປັນໄລຍະສົງຄາມສັກດີນາຈີນກັບພະມ້າເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍໄປຢູ່ດິນແດນແຂວງຜົ້ງສາລີໃນປັດຈຸບັນດ້ວຍຫລາຍເສັ້ນທາງ ແລະ ຫລາຍໄລຍະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

ສຳລັບຊື່ຂອງຊົນເຜົ່ານີ້ມີຫລາຍຊືາເອີ້ນດ້ວຍກັນເຊັ່ນ:ຜູ້ນ້ອຍ,​ປູນ້ອນ,​ພູນ້ອຍ,​ໄທຜົ້ງສາລີ,​ສີງສີລີ,​ປີຊູແລະອື່ນໆຊື່ເອີ້ນຕ່າງໆແມ່ນມີຫລາຍເລື່ອງແຕກຕ່າງກັນທີ່ຊີແຈງເຖິ່ງຊື່ເອີ້ນໃນປັດຈຸບັນ

ຊົນເຜົ່າຜູ້ນ້ອຍປະກອບດ້ວຍຫລາຍແຊງເຊັ່ນ:ພູຍອດ,​ຕາປາດ,​ບ້ານຕັ້ງ,​ຈາຫໍ,​ລາວແຊງໄຟ,​ລາວປານ,​ຜົ້ງກູ້ແລະຜົ້ງເສດ,​ຊື້ງແຕ່ລະແຊງນັ່ນຈະມີພາສາແລະຮີດຄອງປະເພນີທີ່ຄ້າຍຄືກັນແລະແຕກຕ່າງກັນບາງເລັກນ້ອຍໄປຕາມແຕ່ລະທ້ອງຖີ່ນ